ABKM lze podle mechanismu alergické reakce rozdělit na IgE zprostředkovanou, non-IgE a kombinovanou.

IgE zprostředkovaná ABKM

Při IgE zprostředkované alergii příznaky nastupují obvykle do několika minut až hodin po požití pokrmu obsahujícího mléčnou bílkovinu.1-3 Imunitní systém reaguje na bílkovinu kravského mléka tvorbou protilátek typu IgE. Tyto protilátky vznikají v buňkách imunitního systému a aktivují tvorbu chemických látek (např. histaminy), které spouštějí okamžitou alergickou reakci.

Při IgE zprostředkované alergii na bílkovinu kravského mléka jste možná zaznamenali tyto příznaky:1-3

 • Kožní projevy jako svědivá vyrážka, kopřivka, otoky v obličeji (rty, oční víčka), otok jazyka
 • Příznaky v oblasti trávicího traktu jako bolesti břicha, zvracení a průjem
 • Alergická rýma (kýchání, svědění nosu, ucpaný nos, vodnatá sekrece z nosu)
 • Dechové obtíže

Velmi těžká IgE zprostředkovaná reakce může přejít v anafylaxi, což je potenciálně život ohrožující stav, při němž alergická reakce nastupuje velmi rychle, zasahuje celý organismus a vyžaduje okamžitý lékařský zásah. Naštěstí se tento typ alergické reakce vyskytuje poměrně vzácně.

Non-IgE alergie na bílkovinu kravského mléka

Při non-IgE alergii se příznaky projevují obvykle do několika hodin až dní po požití pokrmu obsahujícího mléčnou bílkovinu.1-3

Některé příznaky non-IgE alergie jsou podobné příznakům IgE zprostředkované alergie. Jiné mohou být nenápadnější, a proto snadno zaměnitelné za jiné zdravotní obtíže, než je ABKM. Příznaky non-IgE alergie na bílkovinu kravského mléka mohou být:

 • Kojenecké koliky
 • Kožní projevy jako ekzém nebo svědění kůže
 • Reflux (ublinkávání, GERD)
 • Trávicí obtíže jako nezvyklé změny stolice, bolesti břicha nebo zácpa

Kombinovaná alergická reakce

U některých miminek může docházet ke kombinaci obou typů alergické reakce na bílkovinu kravského mléka. U těchto dětí se pak projevují příznaky IgE zprostředkované i non-IgE alergie. To znamená, že symptomy mohou nastoupit krátce po požití potravin nebo nápojů obsahujících mléčnou bílkovinu, ale i opožděně, tj. za několik dní.

Přečtěte si více o příznacích ABKM.

 
Reference:
 
 1. Koletzko S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;55:221-229.
 2. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23.
 3. Vandenplas Y et al. Arch Dis Child 2007;92:902–908.