K potvrzení diagnózy IgE zprostředkované alergie na bílkovinu kravského mléka

K diagnostice ABKM se používá několik testů v závislosti na typu alergické reakce. Pokud váš lékař usoudil, že vaše miminko má IgE zprostředkovanou alergii (příznaky nastupují okamžitě po požití mléčné bílkoviny), patrně provede k potvrzení diagnózy prick test a odešle vás s miminkem do laboratoře na vyšetření krve.

Kožní prick test

Kožní prick test se provádí tak, že se malé množství alergenu (v tomto případě bílkovina kravského mléka) nanese na kůži a pozoruje se alergická reakce. Je-li test pozitivní, objeví se v místě kontaktu malý červený pupen. Test trvá 15-20 minut a lékař jeho výsledky vyhodnotí společně s anamnézou miminka a dalšími faktory.

Vyšetření krve

K potvrzení IgE zprostředkované ABKM u vašeho miminka bude třeba zjistit, zda má v krvi protilátky proti bílkovině kravského mléka. Jsou-li protilátky přítomny, je možné, že příčinou jeho alergické reakce je ABKM.

Důležité…

Je velmi důležité, aby všechny testy prováděl lékař. Nekupujte si proto žádné testovací sady v lékárně – mohou být nepřesné a uvedená doporučení nemusejí být pro vaše dítě vhodná. Také mějte na paměti, že pozitivní prick test nebo test z krve nepotvrzují alergii, ale jen ukazují na citlivost (senzitizaci) vůči potravinovému alergenu. 

Mějte na mysli, že tyto testy pouze přispívají k diagnostice IgE zprostředkované alergie na bílkovinu kravského mléka. Non-IgE alergii u vašeho dítěte neurčí. Má-li váš lékař podezření na non-IgE alergii, pravděpodobně navrhne eliminační dietu a následný expoziční.

Eliminační dieta a následný expoziční test mohou být použity i k potvrzení diagnózy IgE zprostředkované ABKM.