Nyní, když máte u vašeho miminka potvrzenou diagnózu ABKM, se vám pravděpodobně do jisté míry ulevilo, ale zároveň cítíte obavy, jak všechno zvládnete. Je důležité, abyste dobře pochopili, proč lékař vašemu miminku doporučil speciální kojeneckou výživu pro děti s ABKM a proč jsou některé výživy pro vaše dítě vhodné a jiné nikoliv. Dále si můžete přečíst, jaké možnosti dietní výživy existují. Vždy se ale řiďte v první řadě doporučením lékaře, který má v péči vaše miminko, a v případě nejasností se ho nebojte na cokoliv zeptat.  

Mateřské mléko1,2

Mateřské mléko dodává vašemu miminku veškeré živiny, které potřebuje, navíc kojení snižuje riziko některých infekcí. To je důvod, proč Světová zdravotnická organizace doporučuje plné kojení v prvních 6 měsících života a částečné kojení až do dvou let dítěte (nebo i déle) jako součást smíšené stravy.

Aby mateřské mléko neobsahovalo bílkovinu kravského mléka, která je u vašeho miminka spouštěčem alergické reakce, doporučí vám lékař vyřadit z jídelníčku mléčné výrobky. Přečtěte si více informací o tom, jaké dietní změny musíte udělat, pokud kojíte miminko s alergií na bílkovinu kravského mléka.

Hypoalergenní výživy pro děti s alergií na bílkovinu kravského mléka3-5

Pro děti s ABKM jsou vhodné jen hypoalergenní kojenecké výživy. V těchto speciálních dietních výživách je bílkovina kravského mléka buď rozštěpena (extenzivně hydrolyzované výživy/formule neboli eHF), nebo není přítomna vůbec (výživa/formule na bázi aminokyselin neboli AAF). Extenzivně hydrolyzované výživy jsou určeny pro děti s lehkou až středně těžkou ABKM a výživy na bázi aminokyselin jsou pro děti s těžkou ABKM. Hypoalergenní výživy se podávají výhradně na doporučení a pod vedením lékaře. Váš lékař vám poradí, která z hypoalergenních výživ je pro vaše miminko nejvhodnější.

 

I když byste možná chtěli vyzkoušet i jiná kojenecká mléka nebo výživy, mějte na mysli, že obvykle nejsou pro děti s ABKM vhodná.

Běžná počáteční a pokračovací kojenecká mléka6

Běžná počáteční a pokračovací kojenecká mléka jsou vyráběna z kravského mléka a bílkovina v nich není nijak upravena. Z tohoto důvodu se nehodí pro kojence s ABKM, protože by u nich mohly vyvolat alergickou reakci.

Některá počáteční a pokračovací kojenecká mléka obsahují jen částečně hydrolyzovanou bílkovinu kravského mléka. Přestože je bílkovina částečně rozštěpena (hydrolyzována), stále může u dětí s ABKM vyvolat alergickou reakci. Nejedná se tedy o hypoalergenní výživy a jejich podávání dětem s prokázanou ABKM je nevhodné.

Kravské, kozí a ovčí mléko4,5

Kravské mléko není vhodné pro děti s ABKM, jelikož obsahuje bílkovinu kravského mléka, která je spouštěčem alergické reakce. Ani kozí, ovčí a jiná neupravená mléka nejsou pro děti s ABKM vhodná, protože bílkovina, kterou obsahují, je velmi podobné bílkovině kravského mléka. To znamená, že u dětí s ABKM mohou vyvolat alergickou reakci.  

Sójové výživy/nápoje3-5

Doporučené postupy pro výživu při ABKM výslovně nedoporučují podávání sójových výživ dětem s alergií na kravské mléko. V některých případech však mohou být vhodné. Vždy se řiďte pokyny svého ošetřujícího lékaře.

Váš lékař vám sdělí, kdy a jak se provádějí testy, které ověří, zda alergie na bílkovinu kravského mléka už u vašeho dítěte ustupuje a zda se může vrátit k běžné stravě.

 
Reference:
 
  1. NHS. Benefits of breastfeeding. www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/benefits-breastfeeding.aspx (červen 2017)
  2. WHO Infant and young child feeding www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/en/ (červen 2017)
  3. Venter C et al. Clin Trans Allergy 2013;3:23
  4. Du Toit G et al. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2010;95:134-144
  5. British Dietetic Association. Food fact sheet: Suitable milks for children with cow's milk allergy, 2014
  6. NHS. Types of formula milk www.nhs.uk/Conditions/pregnancy-and-baby/Pages/types-of-infant-formula.aspx (červen 2017)